လက်မှတ်များ

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်တရုတ်

FSSC လက်မှတ်တစ်ဦးက

HACCP လက်မှတ်ခ

လုပ်ငန်းလိုင်စင်

FSSC လက်မှတ်ခ

ဟလာလ်လက်မှတ်

FDA က

HACCP လက်မှတ်တစ်ဦးက

ISO22000

kosher

NOP လက်မှတ်

စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှုလိုင်စင်အဖြေ

စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှုလိုင်စင်ကို C

စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှုလိုင်စင်ခ

စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှုလိုင်စင်: D

non-GMO လက်မှတ်

ထုတ်လုပ်မှုလိုင်စင်

တွင် NSF-GMP လက်မှတ်


WhatsApp ကိုအွန်လိုင်း Chat ကို!